Racedogs ikke tilgjengelig etter 1. desember


Racedogs.org driftes på fritiden som et gratistilbud for medlemmene. Koden må oppdateres og tilpasses en nyere versjon, og det er et stort arbeid. Det vil derfor ta noe tid før vi er tilbake med den funksjonaliteten brukerne kjenner til.

Racedogs.org kommer opp og kjører igjen! Det er det ingen tvil om, men det kan ta tid. Tiden det vil ta kan medlemmene være med på bestemme.

Det er to løsninger:

  • 1. Spleiselag
  • 2. Oppdatering når vi har tid.


For å delta i spleiselaget setter dere inn det beløpet dere har råd til å bidra med eller det dere synes tilbudet er verdt. Spleiselaget er et engangstilfelle, eller det vil si til neste gang det kommer en større oppdatering av programmeringsspråket. Målet er å oppdatere Racedogs.org til nyeste versjon, så det vil nok ta noen år før det blir aktuelt å spørre brukerne om å delta i spleiselag igjen.

Konto for spleiselaget

Konto for spleiselaget: 0534.66.03005

Kontoeier: Svein Åge Jakobsen

Oppdatering

Innsamlet beløp vil bli gjort kjent her:

Dato: 14.11.18

Innsamlet beløp kr.: 200

Målet er å komme opp igjen før nyttår


Vi har et definert mål om å være oppe kjøre med en oppdatert og fullverdig versjon av Racedogs i før vi skriver 2019. For å nå det målet er vi nok avhengig av å klare å samle inn minst 20.000 kr.

Alle bidrag er kjærkommen og vil hjelpe Rasedogs.org på beina igjen.

";