Stamtavle
Akki

Jeppedalens Mikkel

Skogens Svarten

Bilbo
Beauty 89

Jeppedalens Mini

Jeppedalens Langbein

Sabena

Inka

Lusniffer
Troll

My

Nasty
Storm
Omen